WorkDB - Profi

 

Co obsahuje WorkDB Profi?

Pro nejnáročnější klienty je k dispozici verze obsahující kromě všech dosavadně popsaných funkcí propojení na RÚIAN (dřívě ÚIR- Územní informační registr). Ten sleduje z hlediska adresní správnosti cca 2,5 mil. objektů v ČR. Je průběžně aktualizován a jsou do něj promítány veškeré změny dodacích pošt pro jednotlivé konkrétní objekty, bytové i nebytové.

 

Zaručuje tedy přesnou identifikaci objektu v návaznosti na správné PSČ např. v delších ulicích, kam doručuje více pošt. Umožňuje i eliminaci nesprávně uvedených čísel domu v rámci dané ulice, obce nebo části obce. Nabízí též opravu nepřesně napsaných adres. Správné adresy jsou pro účely direktmarketingu nezbytnou podmínkou, ale jejich dosažení není jednoduché. Na základě dlouholetých zkušeností s porovnáváním a dohledáváním dat lze říci, že WorkDB Profi splňuje náročné podmínky kontroly a aktualizace adres.

 

 

Pro koho je určen WorkDB Profi?

  • IT pracovníky
  • marketingové oddělení

 

 

VARIANTY WorkDB

 WorkDB Profi

 

Fotogalerie programu WorkDB:

WorkDB