WorkDB - Pro

 

Co obsahuje WorkDB Pro?

Tato verze je doplněna funkcemi komplexního porovnávání a deduplikace dat:

 • individuální porovnání (jednotlivé osoby)
 • rodinné porovnání
 • firemní porovnání

Pomocí těchto funkcí lze odstranit duplicitní záznamy, případně setřídit rodinné příslušníky a z nich vybrat jen jednoho člena rodiny, vhodného k zařazení do cílové skupiny pro konkrétní mailing.

 

Nastavením různých priorit je možné porovnání více databází za účelem výběru těch nejkvalitnějších dat.

 

Nové funkce obsažené v této verzi umožňují:

 • porovnávání a doplňování informací mezi databázemi
 • deduplikace dat mezi databázemi
 • deduplikace dat s nastavením priorit
 • deduplikace kontaktních osob v rámci firem

WorkDB Pro umožňuje porovnávání a slučování dat z více databází do jedné komplexní databáze. Složitost porovnávání dat v tuzemských podmínkách je obecně známa, proto byla uvedená verze vyvíjena a průběžně testována poměrně dlouhou dobu.

  

Pro koho je určen WorkDB Pro?

 • obchodné manažery
 • obchodní zástupce
 • vedoucí pracovníky
 • IT pracovníky
 • marketingové oddělení

 

 

VARIANTY WorkDB

 WorkDB Pro

 

Fotogalerie programu WorkDB:

WorkDB