WorkDB - Direct

 

Co obsahuje WorkDB Direct?

Při neustále rostoucích nákladech na hromadné rozesílání zásilek je nezbytné dbát na přesné uvedení adresy. Jedině tak lze snížit počet nedoručitelných zásilek, který negativně ovlivňuje efektivnost direkt marketingové akce. Pro tento účel doporučujeme instalaci verze WorkDB Direct s implementovanými katalogy jmen, příjmení, titulů před a za jménem, PSČ, obcí, částí obcí a dodacích pošt (katalogy jsou v pravidelných intervalech aktualizovány).

 

Od této verze jsou k dispozici direkt marketingové funkce pro kontrolu a úpravu dat.

 

Nové funkce obsažené v této verzi umožňují:

  • vydělování prvků (titul, jméno, příjmení, titul za jménem) z další položky databáze, např. z názvu firmy
  • kontrolu a opravu všech prvků adresy
  • kontrolu PSČ
  • doplnění pohlaví
  • doplnění vokativu (oslovení v 5. pádě)
  • svazkování pro hromadné podání k rozesílce (podmínka pro získání slevy na poštovném)

 

Pro koho je určen WorkDB Direct?

  • IT pracovníky
  • marketingové oddělení

 

 

VARIANTY WorkDB

 WorkDB

WorkDB 

 

Fotogalerie programu WorkDB:

WorkDB