WorkDB - Easy

 

Co obsahuje WorkDB Easy?

Tato verze obsahuje základní funkce pro práci s daty - vše pro tvorbu evidencí a seznamù.

 

Funkce obsažené v této verzi umožňují:

 • prohlížení dat od klientů
 • zápis dat,
 • selekci dat a následný export dat
 • třídění dat
 • vyhledávání dat včetně fulltextového způsobu
 • vytvoření nové nebo modifikaci stávající databáze

Data lze přehledně zobrazit buď v tabulkovém (seznam) nebo formulářovém (jeden záznam) uspořádání. Počet otevřených databází není limitován a lze otevřít stejnou databází i ve více oknech s různým pohledem na data.

 

Všechny verze WorkDB sdílejí data na síti. Tato verze je vzhledem k nízkým finančním nákladům vhodná pro nasazení na všechny počítače ve společnosti.

 

Pro koho je určen WorkDB Easy?

 • obchodní manažery
 • obchodní zástupce
 • vedoucí pracovníky
 • asistenty
 • IT pracovníky
 • marketingové oddělení
 • personální oddělení  

 

 

VARIANTY WorkDB

WorkDB

 

Fotogalerie programu WorkDB:

 WorkDB