Úvodní stránka » Databáze ekonomických subjektů » Speciální a profesní databáze firem

Speciální a profesní databáze firem

 

Databáze: společenství vlastníků
Tato databáze je vhodná pro direkt mailingovou kampaň, zaměřenou na zasílání nabídek pro zateplení objektů, výměnu starých oken a jiných činností souvisejících s modernizací objektů.  

 

Databáze: obecních úřadů
Pro rychlé vyhledávání a kontaktování obecních úřadů máme novou aktualizovanou databázi obecních úřadů. Databáze obsahuje kompletní adresu úřadu, počet obyvatel, počet obyvatel v produktivním věku, jméno starosty, internetové stránky, telefonní kontakt, informace o kanalizaci, plynofikaci, informace o existenci školy, pošty a zdravotních zařízení v obci, souřadnice JTSK i souřadnice GPS (WGS84).

 

Databáze: hotely
Zajímavou a pro marketing vyhledávanou databází je databáze hotelů, hostelů, penzionů ČR. Kromě standardních informací – název, poštovní adresa, obrat, počet pracovníků, máme k dispozici rozpětí počtu lůžek, ceny, atd.

 

Databáze: školy

Ucelená databáze mateřských škol, základních a středních škol, učilišť, gymnázií, vyšších odborných a vysokých škol obsahuje také souřadnice jak v JTSK, tak i v GPS. Tyto informace jsou využitelné pro geomarketing. 

Databáze: zdravotnická zařízení, lékaři a lékárny

po účely marketingu a geomarketingu je k dispozici nově aktualizovaná databáze zdravotnických zařízení. Tato databáze je rozdělena na:

  • nemocnice
  • ostatní lůžková zdravotnická zařízení
  • samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé
  • samostatné ordinace praktických lékařů pro děti a dorost
  • samostatné ordinace odborných lékařů pro dospělé
  • samostatné ordinace odborných lékařů pro děti a dorost
  • ordinace stomatologů
  • lékárny
  • oční optiky
K dispozici jsou kromě názvu a adresy zdravotnického zařízení i kontaktní osoby a telefonní čísla.