Úvodní stránka » Databáze ekonomických subjektů » Nově vzniklé ekonomické subjekty

Nově vzniklé ekonomické subjekty

Nově vzniklé firmy

 

Pravidelně sledujeme a evidujeme v našem systému DataSoft nově vzniklé ekonomické subjekty. Tyto subjekty jsou zajímavou cílovou skupinou pro oslovování a nabízení služeb. Je známo, že získání nově vzniklého klienta může vyústit v budoucí dlouhodobý obchodní vztah.

 

Každá začínající firma potřebuje pro svůj rozvoj nejen kancelářské potřeby, nábytek, ale i IT techniku, telefony, mobily, atd. Tyto subjekty můžeme vyselektovat dle regionu, předmětu činnosti, právní formy, data vzniku, atd. a připravit pro následný direct mailing.

 

Je známou skutečností, že předmětem podnikání některých společností je zakládání nových právnických osob za účelem jejich následného prodeje. Takové subjekty jsme schopni z výsledné databáze vyloučit. Doručitelnost je u nich sice vysoká, ale následná response je mizivá.

 

Předávání výstupů