Úvodní stránka » Databáze ekonomických subjektů » Aktivní ekonomické subjekty

Aktivní ekonomické subjekty (firmy)


Rozhodující pro dobrou responzi je výběr správné cílové skupiny. Čím cíleněji zaměříme skupinu, tím je vyšší efektivita následného direkt mailingu.

 

Kritéria pro výběr ekonomických subjektů jsou bohatá. Lze vybírat např. dle:

 • Ekonomické subjektyprávní formy
 • činnosti - NACE
 • kategorie počtu pracovníků 
 • druhu vlastnictví
 • výše ročního obratu 
 • okresu sídla firmy 
 • velikosti obce
 • data vzniku ekonomického subjektu
 • atd. 

 

 

 

 

 

   

Evidujeme všechny aktivní ekonomické subjekty, působící na území ČR. Součástí naší evidence jsou i neaktivní a zaniklé subjekty a subjekty v likvidaci nebo v konkursu. Do výběrů však nejsou zařazovány,  protože by mohly negativně ovlivnit celkovou odezvu (responsi).

 

Z této databáze aktivních ekonomických subjektů můžeme provádět filtrace podle všech výše uvedených veřejně dostupných kritérií. V případě požadavku klienta tedy můžeme vyfiltrovat i subjekty se zahraniční majetkovou účasti.

Se zařazením vhodných výběrových kritérií pro konkrétní marketingový záměr klientům ochotně poradíme. Toto poradenství je samozřejmě bezplatné.

 

Všechna data v našem systému jsou při každé aktualizaci databáze průběžně prověřována a upřesňována tzv. homologací. Adresy jsou tedy již před exportem zakázky očištěny a upraveny. V měsíčních intervalech promítáme do našich databází i změny PSČ a doručovacích pošt pro jednotlivé obce a části obcí.

 

Výsledkem permanentní komplexní péče o databáze je doručitelnost našich adres, přesahující 95%.

 

Předávání výstupů 


Co databáze aktivních ekonomických subjektů obsahuje:

 • aktivní ekonomické subjekty České republiky, pravidelně aktualizované
 • aktivní telefonní čísla ekonomických subjektů, s rozlišením pevných a mobilních čísel (telefonní čísla, jejichž vlastník si nepřeje být oslovován s marketingovými nabídkami jsou označena, eventuálně podle dohody s klientem mohou být z výstupu vyloučena);  rovněž telefonní čísla jsou pravidelně aktualizována
 • aktuální kontaktní osoby – statutární zástupce
 • aktuální předměty činnosti dle NACE
 • aktuální obraty za předchozí kalendářní období
 • datum prohlášení konkursu na ekonomický subjekt nebo jeho vstupu do likvidace

 


Oživení a doplňování Vašich dat - UPDATE a UPGRADE
 

Příprava dat pro následný direkt mailing a e-mailing
 

Data dodaná klienty kompletně připravíme pro direkt mailing nebo e-mailing. Očistíme data od nedoručitelných a neaktivních subjektů, na přání doplníme vokativ (příjmení v 5. pádu), upravíme kontaktní osoby pro správné oslovování, odstraníme duplicitní adresy a eventuálně provedeme rozesílku. Na základě smlouvy s Českou poštou můžeme klientovi poskytnout  výhodnější ceny pro hromadné rozesílání direkt mailingu. 

 

Výběr dat dle krajů, okresů, obcí
 

Podle požadavku zákazníka můžeme vybrat ekonomické subjekty z určitého regionu, a to od úrovně kraje, přes okres až po úroveň obce nebo části obce. Můžeme dokonce vybrat ekonomické subjekty s určitou vzdáleností od určeného bodu – využití např. při otevření nového supermarketu. 

 

Kromě standardních informací k aktivním ekonomickým subjektům máme k dispozici i další sofistikované informace. Víme:

 • jestli živnostník  podniká na adrese trvalého bydliště
 • typ stavebního objektu, v němž je subjekt aktivní
 • jestli je do objektu přiveden plyn z veřejné sítě nebo zda objekt má vlastní zásobník zemního plynu
 • přesné souřadnice v JTSK a WGS – GPS pro zobrazování objektů v mapách
 • jestli je v obci  kde subjekt podniká škola, zdravotnické zařízení, policie
 • atd.


Proč pracovat s námi. Nabízíme:

 • vlastní software, umožňující vyšší % doručitelnosti
 • pravidelně aktualizované databáze firem i domácností
 • data, která jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem 480/2004 Sb. - jsou vhodná pro direct mailing i telemarketing
 • individuální přístup kë klientovi
 • velmi kvalifikované databázové specialisty
 • poradenskou činnost v oblasti databází
 • rychlou reakci na poptávku