Statutární orgány

 

Úspěch marketingové akce záleží samozřejmě na více faktorech.  Mezi ty nejdůležitější však patří adresování nabídky do rukou osoby, která je oprávněna jednat za firmu ve všech otázkách.  U obchodních společností jsou to osoby, určené jako statutární orgány. Jsou definovány zákonem a jedná se o :

  • představenstvo akciové společnosti (§ 191 obchodního zákoníku),
  • jednatele společnosti s ručením omezeným (§ 133 obchodního zákoníku),
  • komplementáře komanditní společnosti (§ 101 obchodního zákoníku)
  • a všechny, popř. společenskou smlouvou určené společníky veřejné obchodní společnosti (§ 85 obchodního zákoníku).

 

Všechny ostatní osoby pak mohou za příslušnou právnickou osobu jednat pouze v případě, že jsou k jednání za tuto právnickou osobu zmocněny jejím statutárním orgánem.

 

 


Předávání výstupů