Úvodní stránka » Datové služby » Deduplikace adres

Deduplikace a porovnávání dat

 Deduplikace a porovnávání dat

 

 

V rámci direktmarketingové akce s jakýmkoli zaměřením není vhodné ani účelné oslovovat každého člena rodiny samostatně. A již vůbec ne jednu osobu několikrát, v různých variantách. Totéž se týká i firem. Tyto nedostatky v provedení výběru zbytečně zvyšují finanční náklady direkt marketingové nebo telemarketingové kampaně. Odstranění těchto opakujících se adres (duplicit) se označuje jako deduplikace dat.

 

Deduplikace a porovnávání dat:

  • odstraňování duplicitních zápisů o subjektech, které jsou v některých zvolených údajích stejné
  • porovnání duplicity v několika dodaných databázích
  • u fyzických osob se hledají shody v jednotlivých zápisech, včetně zápisů o dalších rodinných příslušnících a v zápisech k dané adrese.
  • u firem a podnikajících fyzických osob je ověřována shoda zápisů IČO, názvů, adres, případně telefonních čísel, faxů, e-mailových adres.
  • odstranění duplicit v e-mailových adresách
  • doplňování informací z jiných dodaných databází na základě porovnávání více databází
  • doplňování informací z našich databází

 

Typy deduplikace dat:

 

Pomocí porovnávacích mechanizmů můžeme obohatit původní databáze informacemi z jiných zdrojů, případně nalézt jednotlivé rodinné příslušníky nebo vyloučit již obeslané klienty, případně vytvořit databázi nových potencionálních zákazníků, kteří nejsou součástí zákaznické databáze. Porovnávací algoritmy nejsou nikterak jednoduché a hodně záleží na zkušenostech v daném oboru.

 

Příklad porovnávacích mechanizmů