Úvodní stránka » Datové služby » Individuální deduplikace dat

Individuální deduplikace adres

 Individuální deduplikace adres

 

 

V rámci direktmarketingové akce není účelné oslovovat vícekrát jednoho člena rodiny. Individuální porovnávání dat je určeno pro odstraňování těchto duplicit. Individuální duplicita je skupina stejných nebo skoro stejných osob na shodné adrese.

 

Uveďme si příklad: J. Novák a Josef Novák na stejné adrese je tatáž osoba (zde předpokládáme, že se jedná o stejnou osobu - ve skutečnosti by to mohla být jiná osoba - např. pod J. se může schovávat Jan) Vycházíme zde podle pravidla "Je lepší vůbec neoslovit adresáta nežli ho oslovit dvakrát najednou".

Při zjištění vícenásobného výskytu adresy je důležité ponechat tu nejsprávnější a nejúplnější adresu.

 

 Individuální duplicita

 

 

Záměrně jsou v příkladu použity adresy, které nebyly zhomologovány. Námi vytvořený porovnávací mechanizmus použitý v aplikaci WorkDB si lehce poradí i s těmito adresami.