Úvodní stránka » Datové služby » Homologace adresy

Homologace adresy

 Homologace adresy

 

 

Pro nezasvěcené by se mohlo zdát, že adresa je jen ulice včetně čísla, PSČ a dodací pošta. Z části mají pravdu - ovšem když se jedná pouze o poštovní správnost - doručitelnost.

Adresa ovšem obsahuje ještě další zpřesnění a to:

  • popisné a orientační číslo objektu (domu, budovy)
  • u chat a jiných objektů doplňkové písmeno
  • obec a část obce náležící k dané dodací poště
  • okres
  • kraj

 

V případě správných vstupních údajů lze jednoznačně identifikovat a na mapě zobrazit přesné umístění budovy (objektu) kde daná osoba nebo firma sídlí.

 

Existují ovšem obce s nepojmenovanými ulicemi. Takto otištěná adresa na direkt mailingu není estetická a proto se doplňuje do ulice i název částí obce, eventuálně název obce.

 Příklad upravené adresy

 

Nelze opomenout, že dodací pošta slouží pro doručení zásilky prostřednictvím pošty. Pro geomarketing není dodací pošta přesný údaj. Dodací pošta často obsahuje i více obcí, nebo se obce pro danou dodací poštu překrývají. Následná homologace pro zjištění samotných adresních míst je náročná a v případě výskytu existence více adresních míst dle vstupních údajů i neproveditelná.

 

Co vše homologujeme v adrese:

  • kontrola vstupních parametrů adresy: ulice a číslo, PSČ, obec
  • doplnění homologované adresy dle RÚIAN
  • doplnění kódů dle RÚIAN
  • vytvoření sloupců pro jednoduchý tisk adresy