SoftGate

s1

 

SoftGate slouží jako komunikační brána pro přístup k pravidelně aktualizovaným datům prostřednictvím internetu.
Výhodou je dotazování do naší aktualizované databáze a nenáročnost na technickou realizaci.
Veškerá data prochází průběžně komplexní homologací a kultivací, nesprávné a neúplné adresy jsou vyloučeny ze seznamu.

Vyhledávání v SoftGate lze dle:

  • telefonu
  • IČO firmy
  • názvu firmy a adresy
  • příjmení, jména osoby a adresy

Výhodou systému SoftGate je, že vyhledávací mechanizmus nevyžaduje zadání kompletních informací, ale hledá i dle částí informací.

Příklad komunikace prostřednictvím komunikační brány SoftGate: vyhledávání osoby dle telefonního čísla. Výčet informací k jednotlivým osobám může být samozřejmě sofistikovanější.

s2

SoftGate-XML slouží jako komunikační brána pro přístup k datům prostřednictvím XML dotazů. Na základě XML dotazů budou zasílány zpět nalezená data (jeden nebo více záznamů splňujících podmínku).

s3

Komunikační brána SoftGate zajistí, že data jsou přímo přístupná jedině na základě postupných XML dotazů a jen oprávněným uživatelům.

Výhodou je:
  • bezpečnost databáze
  • zabezpečený přístup k datům
  • statistické vyhodnocování dotazů
  • požadovaná kapacita a frekvence dotazů