Oživení a doplňování klientských dat - UPDATE a UPGRADE

 

Porovnáním klientských dat s našimi aktualizovanými databázemi verifikujeme, a tím upravíme stávající klientská data na současný stav – tzv. UPDATE. Další možnou alternativou je doplnění stávající klientské databáze o nové ekonomické a jiné informace z našich datových zdrojů (např. činnost, obrat, telefony, mobily, kontaktní osoby atd.) – tzv. UPGRADE.

 

Do klientské databáze rádi doplníme aktuální telefonní čísla. Rozlišujeme pevná a mobilní telefonní čísla (telefonní čísla, jejichž vlastník si nepřeje být oslovován s marketingovými nabídkami jsou označena, eventuálně podle dohody s klientem z výstupu vyloučena).

 

Výsledkem je zaktualizovaná a očištěná databáze vč. správných zhomologovaných adres. Dodanou databázi může klient bez problému použít jak pro direkt mailing, tak i pro telemarketing. Bude mít jistotu, že všechna data byla vygenerována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. i zákonem č.480/2004 Sb.